Strona główna


WebQuest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

na lekcje geografii, wiedzy o kulturze lub techniki informatycznej.

 Autor: Dorota Dusińska

Czas trwania: listopad - grudzień 2012 r.- 5 godzin lekcyjnych